Quick-fix sidereins with rubber rings

guick fix med gummiringe og læder strop ved gjord25205-Patentausbinder
indspændinger med gummi 25205-Patentausbinder-mit-Gummiring
gummiringe 25203-25205-Ausbinder-mit-Gummiring-800x494
quick fix systemet 25204-Patentausbinder-unten-800x494
indspændinger Ausbinder-Patentausbinder
indspændinger Ausbinder-Karabiner

Size: Pony, Draft and Full


Colors: Black, white, brown, blue, green, red and yellow.

Item number: 25205

Price: 177,- € / 1.325,- DKK 

Quick fix sidereins with rubber rings - for the insecure/delicate horse.

Sidereins in delicious quality leather with Quick-fix system and rubber rings.

The Quick-fix system makes it easy and quick to adjust, by simply pulling out a button, shortening or lengthening the clamp and pressing the button again. With the help of the Quick-fix buckle, the sidereins can easily be adjusted from a pony to a large horse by pulling the leather strap further through the Quick-fix buckle, and attaching it to one of the siderein holes. In addition, these sidereins are lighter than the typical siderein, since the Quick-fix buckle is a light-weight buckle and we have saved the buckle inside the strap away.

With these sidereins, you therefore have the opportunity to quickly and efficiently fit your horse in exactly the head position you want it.

In addition to the Quick-fix system, these sidereins have a rubber ring.

The rubber ring is most often used for horses that are sensitive in the mouth, as the rubber ring gives some elasticity to the sidereins.

In addition, the rubber ring gives a bit more weight to the sidereins, which can have a calming effect on some horses.


We recommend sidereins with Quick-fix and rubber rings for the sensitive horse that does not lie hard on the bit. 

What you get!

The quick-fix system. An easy and quick way to adjust the lenght of the side sidereins. 

Can be shortened or lengthened simply by pulling out on the button and releasing the button on the desired length. Rubber rings for the sensitive horse.

Quick-fix indspændinger med gummiringe

Vare nummer: 25205

Pris: 177,- € / 1.325,- DKK 

guick fix med gummiringe og læder strop ved gjord25205-Patentausbinder
indspændinger med gummi 25205-Patentausbinder-mit-Gummiring
gummiringe 25203-25205-Ausbinder-mit-Gummiring-800x494
quick fix systemet 25204-Patentausbinder-unten-800x494
indspændinger Ausbinder-Patentausbinder
indspændinger Ausbinder-Karabiner

Størrelse: Pony og Full


Farver: Sort, hvid, brun, blå, rød, grøn og gul

Quick fix indspændinger med gummiringe – til den usikre/sarte hest

Indspændinger i lækkert kvalitetslæder med Quick-fix system og gummiringe.

Quick-fix systemet, gør det let og hurtigt at justere, ved blot at trække ud i en knap, forkorte eller forlænge indspændingen og trykke knappen ind igen. 

Indspændingerne kan ved hjælp af Quick-fix spændet nemt tilpasses fra en pony til en stor hest ved at trække læderstroppen længere igennem Quick-fix spændet, og sætte det fast i et af indspændings hullerne. Indspændingerne er derudover også lettere end den typiske indspænding, da Quick-fix spændet er et let spænde, og vi samtidig har sparet spændet inde ved gjorden væk.

Udover Quick-fix systemet har disse indspændinger en gummiring. Gummiringen bruges oftest til heste der er sensible i munden, da gummiringen giver lidt efter. Derudover giver gummiringen en smule mere tyngde i indspændingen, hvilket kan virke beroligende på nogle heste.

Vi anbefaler indspændinger med Quick-fix og gummiringe til den sensitive hest der ikke ligger hårdt på biddet. 

Hvad du får!

Quick-fix"-systemet, der gør det let og hurtigt at justere, ved blot at trække ud i en knap, forkorte eller forlænge indspændingen og trykke knappen ind igen. Gummiringe til den sinsitive hest.