Girths

When we produce your surcingle from Kristensen Vaulting Supply, it is made with the latest vaulting technology, the Powergirth system, but if you wish, we can make it with the ordinary, old-fashioned belt straps (as on a saddle) instead.

In the powergirth system, the straps are attached to the girth, and put through rings on the surcingle, and tightened again on the girth. 

At Kristensen Vaulting Supply, we will always recommend the powergirth system, as it makes it easier to tighten the girth sufficiently, so your surcingle doesn't slip, and your horse avoids the hard pulls when tightening the girth. In addition, it is very easy to loosen the strap a few holes during canter breaks. Our powergirth system is available on different types of girths, both in leather, neoprene, and other elastic breathable fabrics. They are also available in different types of shaped and non-shaped models. Under each picture/girth below you can see what advantages the different girths have, and why you should choose exactly this one. 

Butterfly Girth
Contured Power Girth in leather
Power girth in leather - Welle
Leather power girth
Power Girh with Lambskin
Power girth in neoprene
Power Girth in leather - Belinda

What to be aware of when buying a girth

  • Fitting. If you need help choosing the size of the girth, we will ask you to measure your horse around its belly (where the girth lies). If you already have a surcingle, we also need you to measure under the stomach of the horse from ring to ring with the surcingle on.
  • What is important to consider when buying a girth. When buying a girth you need to think about whether your horse tends to be sensitive when tightening it, or if it easily gets sores in the girth area, if your old girth easily moves or whether there are other considerations you need to take in the choice of girth. If you need advice on which to choose - please don't hesitate to write to us at info@kristensenvaultingsupply.com.

Undergjorde

Når vi producerer din voltigeringsgjord hos Kristensen Vaulting Supply, kan den laves med almindelige gammeldags gjordstropper (som på en sadel), eller den kan fås med vores nyest udviklede Powergjord system.

Ved Powergjord systemet er gjord stropperne sat fast på undergjorden, og føres igennem ringe på voltigeringsgjorden, og spændes igen på undergjorden.

Vi vil hos Kristensen Vaulting Supply altid anbefale powergjord systemet, da det gør det lettere at spænde gjorden tilstrækkeligt og mere hensigtsmæssigt for hesten idet man undgår de hårde træk, når man spænder gjorden.

Derudover kan man både lettere og hurtigere under træningen løsne gjorden et par huller i en skridt/puste pause. 


Vores powergjord system findes på forskellige typer af undergjorde, både i læder, neopren, og andet elastisk og åndbart stof. De findes desuden i forskellige typer af formsyede og ikke-formsyede modeller.

Under hver gjord kan du se, hvorfor du skal vælge lige netop den type af gjord, samt hvilke fordele de forskellige gjorde har.

Butterfly Gjord
Formsyet Power Gjord i læder
Power gjord i læder - S form
Læder power gjord
Power Gjord med Lammeskind
Power gjord i neopren
Power Gjord i læder - Belinda

Hvad du skal være opmærksom på når du køber en undergjord

  • Tilpasning. Når vi skal hjælpe dig med at vælge størrelse af undergjord, skal vi bruge målet rundt om din hests mave (i gjordlejet). Har du allerede din voltigeringsgjord, skal vi også bruge målet under maven på din hest fra ring til ring på voltigeringsgjorden.  
  • Hvad er vigtigt at overveje når jeg skal købe en undergjord? Når du skal købe en undergjord, skal du gøre dig tanker om, hvorvidt din hest har tendens til at være sart ved gjordspænding, nemt får gjordsår, gjorden/sadlen glider, eller om der er andre hensyn du skal tage i valget af undergjord.