Quick-fix sidereins without rubber rings

indspændinger 25204-Patentausbinder
quick fix systemet 25204-Patentausbinder-unten-800x494
indspændinger 25204-Ausbinder
indspændinger Ausbinder-Karabiner
indspændinger Ausbinder-Patentausbinder

Size: Pony and Full


Colors: Black, white, brown, blue, green, red and yellow.

Item number: 25204

Price: 138,- € / 1.030,- DKK 

Quick-fix sidereins - Our latest developed sidereins in delicious quality leather.

The Quick-fix system makes it easy and quick to adjust, by simply pulling out a button, shortening or lengthening the clamp and pressing the button again. With the help of the Quick-fix buckle, the sidereins can easily be adjusted from a pony to a large horse by pulling the leather strap further through the Quick-fix buckle, and attaching it to one of the siderein holes. In addition, these sidereins are lighter than the typical siderein, since the Quick-fix buckle is a light-weight buckle and we have saved the buckle inside the strap away.

With these sidereins, you therefore have the opportunity to quickly and efficiently fit your horse in exactly the head position you want it.


We recommend this restraint for those who go up in high performance and carrying of the horse, as well as want the optimal opportunity to adjust the horse quickly and efficiently.

What you get!

The quick-fix system. An easy and quick way to adjust the lenght of the side sidereins. 

Can be shortened or lengthened simply by pulling out on the button and releasing the button on the desired length. 

Quick-fix indspændinger uden gummiringe

Vare nummer: 25204

Pris: 138,- € / 1.030,- DKK 

indspændinger 25204-Patentausbinder
quick fix systemet 25204-Patentausbinder-unten-800x494
indspændinger 25204-Ausbinder
indspændinger Ausbinder-Karabiner
indspændinger Ausbinder-Patentausbinder

Størrelse: Pony og Full


Farver: Sort, hvid, brun, blå, rød, grøn og gul

Quick fix indspændinger - Vores nyest udviklede indspændinger i lækkert kvalitetslæder.

Quick-fix systemet, gør det let og hurtigt at justere, ved blot at trække ud i en knap, forkorte eller forlænge indspændingen og trykke knappen ind igen. Indspændingerne kan ved hjælp af Quick-fix spændet nemt tilpasses fra en pony til en stor hest ved at trække læderstroppen længere igennem Quick-fix spændet, og sætte det fast i et af indspændings hullerne.

Indspændingerne er derudover også lettere end den typiske indspænding, da Quick-fix spændet er et letvægts spænde, og vi samtidig har sparet spændet inde ved gjorden væk. 

Med disse indspændinger får du derfor mulighed for hurtigt og effektivt at indstille din hest til lige der hvor du vil have den.


Vi anbefaler denne indspænding til dem der går op i høj præstation og bæring af hesten, samt ønsker optimal mulighed for at justere hesten hurtigt og effektivt.

Hvad du får!

Quick-fix"-systemet, der gør det let og hurtigt at justere, ved blot at trække ud i en knap, forkorte eller forlænge indspændingen og trykke knappen ind igen.