Surcingles

On this page, you will find all the surcingles we make.

Including our newest model; The Kristensen Elite Surcingle, created to meet every need your horse might have. 

At the bottom of this page, you will find our guide to the choices you will be asked to make when ordering a new surcingle. 

When you would like to order your new surcingle, please contact us at info@kristensenvaultingsupply.com. Do not forget to inform us about the choices you have made in the different categories (please see the bottom of this page). If you have any doubts about what might fit you and your horse, we are always happy to offer you a piece of advice. We will also ask you to send us pictures of your horse, so we can make a surcingle that fits your horse's physique and needs perfectly. 

LD Handles
LV Handles
TV Handles
LV Pony Handles
Kristina Boe Handles
Standard Round Handles


When you decide what types of handles you want, the first thing you need to consider is, what level your vaulters are at, and what the goal with your training is(beginner/elite). Handles are always a matter of taste and habituation, and the free program of the vaulter is often built around a certain type of handle. At Kristensen Vaulting Supply, we recommend the LD-handles, as they have been developed through many years of experience. They create the best balance between horse and vaulter and have been developed with a biomechanical background, where great consideration has been given to both the horse and the vaulter needs.


Things to Consider When Investing In a New Surcingle

When you have decided which surcingle above that fits your needs and budget, there are a range of different choices that you should consider when placing your order. All the choices are included in the price of the surcingle; only sidereins and girth are to be bought separately.

 

  1. Choose handles. You can choose between our newest developed LD-handles, the TV-handles, the LV-handles (also in pony size), Christina Boe handles or the standard round handles. 
  2. Fit the cushions. The surcingle has to fit your horse and whether it does or not depends largely on the surcingle’s cushions. The handles should always be horizontal when the surcingle is on the horse and the cushions help adjust this. Furthermore, all of our surcingles are developed with spring steel beams. The spring steel beam can be fitted to the build of the horse when the surcingle is made. We recommend that you send us pictures of your horse from behind and from the side. Then we will help you have your surcingle made so that it has the optimum fit for your horse. The fitting of the cushions and the spring steel beams are included in the price of your surcingle.  
  3. Choose a girth system. All our surcingle comes with the power girth system, let us know if you wish the original "saddle-girth-system" instead. The actual girth must be bought separately (see the ”Girths” tab in the menu bar) but you have to decide whether your surcingle needs to have the set-up for the power girth system or the original girth system.
  4. Choose a side reins system. All our surcingles comes with the Kristensen Quick fix system, where you slide the sidereins up and down by pulling a button, but if you wish to use the original ring system where you move the sidereins up and down by moving the siderein from ring to ring, let us know. Sidereins are to be bought separately. (See the ”Sidereins” tab in the menu bar).
  5. Choose color and material. Finally, you have to decide whether you want your surcingle to be in lacquer or leather. Lacquer gives a nice, shiny surface on the surcingle, but it cannot be easily repaired if it starts to look worn. Leather, on the other hand, does not give the same shiny surface, but can always be polished and tends to last longer. Furthermore, you need to decide your surcingle’s color. The Lacquers surface is available in black, white and brown. The leather surface is available in black, white, light brown, dark brown, red, blue, green and yellow.

Voltigeringsgjorde

Her på siden kan du læse mere om de forskellige typer af håndtag vi laver,

samt se vejledning til de til- og fravalg du skal foretage, når du vil investere i en ny voltigegjord.

Ønsker du at bestille din nye voltigeringsgjord så kontakt os på info@kristensenvaultingsupply.com. Husk at oplyse os om, hvilke valg du har foretaget dig, i de forskellige kategorier (se nederst på siden). Er du i tvivl, står vi altid til rådighed til at vejlede og guide dig til det rigtige valg. Send gerne billeder af din hest til os, så vi kan producere en gjord, der passer perfekt til dens bygning og behov. 

Se handelsbetingelser under "Kontakt os". 

LD Håndtag
LV Håndtag
TV Håndtag
LV Pony Håndtag
Kristina Boe Håndtag
Standard Runde Håndtag


Når du skal tage stilling til hvilken type af håndtag du ønsker, er det første du skal overveje hvilket niveau dine voltigører er på, samt hvilket mål der er med træningen (begynder/elite).

Håndtag er altid en tilvænnings-og smagssag, og voltigørernes frie programmer bliver ofte bygget op omkring en bestemt type af håndtag.

Hos Kristensen Vaulting Supply anbefaler vi LD-håndtagene, da de er udviklet igennem mange års erfaring. De skaber den bedste balance mellem hest og voltigør, og er udviklet med biomekanisk baggrund, hvor der er blevet taget stor højde for både hestens og voltigørens behov.


Vejledning til valg af gjord

Efter du har besluttet dig for at investere i en ny voltigeringsgjord, skal du tage stilling til en række forskellige valgmuligheder. Alle valgmuligheder er inkluderet i prisen på gjorden, men indspændinger og undergjord skal tilkøbes separat.

De valg, du skal tage stilling til, er følgende:

 

  1. Hvilket håndtag skal gjorden have? Du kan vælge mellem LD-håndtag, Kristina Boe håndtag, LV-håndtag (fås også i en  pony udgave) TV-håndtag og runde standard håndtag.
  2. Tilpasning af puderne. Gjorden skal passe til hesten, og dette afhænger i høj grad af pudernes tilpasning. Håndtagene skal altid være vandret, når gjorden ligger på hesten, og dette tilpasses ved hjælp af puderne. Alle vores voltigeringsgjorde er produceret med fjederstålsbomme. Fjerderstålsbommen kan ændres alt efter hestens form. Vi vejleder gerne ud fra din hests form; send os et billede af din hest fra siden og forfra, og vi hjælper dig med at få lavet din gjord, så den ligger optimalt. Tilpasning af både puder og fjederstålsbomme er inkluderet i prisen på din gjord.
  3. Undergjord. Alle vores gjorde kommer med powergjord systemet, men det er muligt at tilvælge det originale "sadel-gjord--system". Selve undergjorden tilkøbes separat (se under fanen ”Undergjorde” ovenfor), men du skal tage stilling til, om gjorden skal have powergjord systemet eller opsætning til en original undergjord uden powergjord-systemet.
  4. Indspændingssystem. Du skal tage stilling til, om du ønsker at bruge Quick-fix-system, hvor man kører indspændingen op og ned ved at trække ud i spændet, eller om du ønsker det originale system med ringe, hvor man flytter indspændingen fra ring til ring. Indspændingerne skal tilkøbes separat (se fanen ”Indspændinger” ovenfor).
  5. Farve og materiale. Du skal også tage stilling til, om din gjord skal være i lak eller læder. Lak giver en flot, shiny overflade, men kan ikke repareres, hvis det bliver slidt. Vælger man en læder-overflade får man ikke samme skinnende effekt, men til gengæld kan læderet pudses og poleres op. Derudover skal du tage stilling til, hvilken farve din gjord skal have. Lakgjorde findes i sort, hvid og brun. Lædergjorden findes i sort, hvid, brun, red, blå, grøn og gul.