Lasse Kristensen

Lasse Kristensen is the founder of Kristensen Vaulting Supply. Through his work as a lunger, Lasse experienced a frustrating lack of lunging equipment that put the horse’s needs first and at the same time worked great for his high-performance vaulters. He needed equipment that he could easily and quickly adjust as his horses warmed up, or as his vaulters required different canters for their routines.


Think about it. The canter required for a four-minute team freestyle versus a one-minute individual compulsory round can and should be quite different. Shouldn’t it be easy to adjust side rein height and length to make that happen?

Earlier on, vaulting surcingles were developed to benefit the vaulter, often at the expense of the horse. For example, big and wide handles allowed vaulters to do increasingly cooler freestyles, but they also put undue stress on the horse’s shoulders and back due to their wide center of gravity. With his horses and vaulters in mind, Lasse developed a surcingle with handles as wide as possible to benefit the vaulter but still with the comfort of the horse as the first priority. In all Kristensen surcingles, the center of gravity stays over the horse so the surcingle doesn’t tip or put unnecessary strain on the horse.


Lasse’s design has since then helped several vaulting squads, pas de deux, and individuals win World Championship medals and National titles. His design is celebrated throughout the vaulting world by both vaulters and lungers who wish to increase the performance of the horse by meeting its needs. 

Lasse Kristensen

Lasse Kristensen er stifter af Kristensen Vaulting Supply. 

Gennem sit arbejde som longefører oplevede Lasse en frustrerende mangel på longeringsudstyr, der tilgodeså hestens behov, og som var simpelt, og tillod hurtige justeringer. 


De eksisterende muligheder inden for eksempelvis indspændingssystemer var komplicerede og svære at betjene, og det resulterede i, at longeførere alt for ofte ikke fik justeret udstyret alt efter den arbejdsmæssige udfordring, hesten skulle gå med. Den manglende tilpasning til det aktuelle miljø og det aktuelle job, hesten skulle udføre - eksempelvis, om hesten skulle bære en gruppekür på 4 minutter eller en individuels obligatoriske runde på 1 minut - resulterede i pressede heste, der præsterede langt under deres maksimumkapacitet.


Tidligere var voltigegjorde også tilpasset voltigøren, og blev blandt andet produceret med store og brede håndtag. Håndtagene var nemme at voltigere på, men grundet bredden lagde de en unødigt stor belastning på hestens skuldre og ryg. I stedet ønskede Lasse at udvikle en gjord, hvis håndtag var så brede som muligt for voltigøren, men stadig med hestens velbefindende som førsteprioritet, og hvor tyngdepunktet var sænket, så man undgik gjorde, der vippede - endnu en unødig belastning for hesten.  

Ønsket om at skabe udstyr, der både hjælper hesten, longeføreren og voltigøren, var motivation nok for Lasse til at påbegynde arbejdet med at designe voltigegjorde, filt, indspændingssystemer og undergjorde: udstyr, der både tilsammen og hver for sig optimerer hestens og voltigørens præstation, og løsninger som er simple og hurtige at benytte for longeføreren, så de nødvendige justeringer kan laves på rekordtid inden klokken ringer, og hesten skal på banen.  


Lasses design har sidenhen hjulpet adskillige voltigehold, pas-de-deux-grupper og enkeltvoltigører til både danske og internationale medaljer, og hans designs har vundet stor anderkendelse verden over fra voltigører og longeførere, der ønsker at øge hestens præstationsevne ved at tilgodese dens behov.